• Ibanez Talman TM302HM TFB - Tri Fade Burst Finish
  • Ibanez Talman TM302HM TFB - Tri Fade Burst Finish
  • Ibanez Talman TM302HM TFB - Tri Fade Burst Finish

Ibanez Talman TM302HM TFB - Tri Fade Burst Finish

$ 399.99

Pin It

Product details

Ibanez Talman Prestige TM302HM TFB - Tri Fade Burst Finish

Please allow one week before shipping.

View More: